Jaarverslag 2020

Programmaonderdelen en doelen

Bestuur

Portefeuillehouder

L. Verbeek (rijkstaken, veiligheid)
C. Smelik (bestuurlijke vernieuwing)
J. Fackeldey (bestuurlijke zaken)
M.A. Rijsberman (Europa, INTERREG)

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47