Jaarverslag 2020

Bijlagen

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven over de Jaarrekening 2020. Na ontvangst van de controleverklaring zal deze aan de Jaarstukken 2020 toegevoegd worden en worden gepubliceerd op www.flevoland.nl/jaarstukken .

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47