Jaarverslag 2020

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2020 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

8.930

14.052

15.352

14.529

823

2 Landbouw, visserij en natuur

15.332

23.469

23.114

21.134

1.981

3 Economie

7.767

8.001

12.799

10.416

2.383

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

8.856

8.988

11.315

10.004

1.311

5 Energie, duurzaamheid en milieu

9.811

10.557

9.508

8.370

1.138

6 Mobiliteit

64.421

68.426

63.479

61.694

1.785

7 Vernieuwend bestuur

56.722

60.741

62.701

55.891

6.810

Lasten

171.839

194.233

198.268

182.037

16.231

Stortingen in reserves

85.170

87.868

68.813

74.417

-5.604

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-653

-492

-777

-786

9

2 Landbouw, visserij en natuur

-2.183

-1.810

-1.700

-2.536

837

3 Economie

-1.942

-1.621

-1.621

-3.560

1.940

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-8

-10

-10

-39

28

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-729

-813

-1.024

-1.062

38

6 Mobiliteit

-9.454

-8.474

-9.315

-8.503

-813

7 Vernieuwend bestuur

-176.171

-170.109

-176.192

-179.253

3.061

Baten

-191.141

-183.329

-190.639

-195.738

5.100

Onttrekkingen aan reserves

-78.712

-98.773

-76.443

-71.791

-4.651

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2019

Begroting 2020 ontwerp

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

8.276

13.559

14.574

13.743

832

2 Landbouw, visserij en natuur

13.149

21.659

21.415

18.597

2.817

3 Economie

5.826

6.380

11.178

6.856

4.322

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

8.848

8.978

11.305

9.966

1.339

5 Energie, duurzaamheid en milieu

9.082

9.744

8.484

7.308

1.176

6 Mobiliteit

54.967

59.952

54.164

53.191

972

7 Vernieuwend bestuur

-119.449

-109.368

-113.491

-123.362

9.871

Saldo lasten en baten

-19.301

10.904

7.629

-13.701

21.330

Stortingen in reserves

85.170

87.868

68.813

74.417

-5.604

Onttrekkingen aan reserves

-78.712

-98.773

-76.443

-71.791

-4.651

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47