Jaarverslag 2020

 

Provincie Flevoland - Jaarstukken 2020

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2020. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2020 zijn bereikt, welke activiteiten we daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47