Jaarverslag 2020

Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef- cijfer 2020

Rekening 2020

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen Tweede Kamer/Provinciale Staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

79,3%

51,1% (GR)

53,6% (PS)

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47