Jaarverslag 2020

Vernieuwend bestuur

Financieel overzicht

7.6 Totale lasten en baten

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
141.892
148.609
131.514
130.308
1.206
Baten
-254.883
-268.881
-252.634
-251.044
-1.592
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47