Jaarverslag 2020

Mobiliteit

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
64.421
68.426
63.479
61.694
1.785
Baten
-9.454
-8.474
-9.315
-8.503
-813
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47