Jaarverslag 2020

Economie

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
7.767
8.001
12.799
10.416
2.383
Baten
-1.942
-1.621
-1.621
-3.560
1.940
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47