Jaarverslag 2020

Landbouw, visserij en natuur

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
15.332
23.469
23.114
21.134
1.981
Baten
-2.183
-1.810
-1.700
-2.536
837
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47