Jaarverslag 2020

Mobiliteit

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Openbaar vervoer

Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen
Toelichting: De norm van ≥ 85% is vastgelegd in de concessieovereenkomst voor de gehele contractperiode
Bron: OV-Oost/MIPOV

92,1%

90

,3%

91,3%*

≥ 85%

93,0%

Doorstroomtijden provinciale wegen

De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in

Flevoland:

OS

AS

OS

AS

<1,25

OS

AS

• N301 - Nijkerkerweg ri Nijkerk

1,14

1,12

1,12

1,10

<1,25

0,99

0,97

• N301 - Nijkerkerweg ri Almere

1,06

1,07

1,05

1,07

<1,25

1

0,94

• N302 - Ganzenweg ri Harderwijk

1,02

1,04

1,02

1,53

<1,25
<1,25

1,72

1,61

• N302 - Ganzenweg ri Lelystad

1,02

1,05

1,07

1,04

<1,25

1,15

1,08

• N302 - Larserweg ri Lelystad

1,05

1,00

1,05

1,08

<1,25

0,96

0,94

• N302 - Larserweg ri Harderwijk

1,04

1,78

1,03

1,05

<1,25

0,99

0,93

• N305 - Waterlandseweg ri A27

1,09

1,08

1,03

1,04

<1,25

1,01

0,99

• N305 - Waterlandseweg ri Almere

1,21

1,07

1,05

1,00

<1,25

0,98

0,92

• N305 - Gooiseweg ri Dronten

1,04

1,22

1,00

1,28

<1,25

1,01

0,94

• N305 - Gooiseweg ri A27

1,06

1,01

1,07

0,99

<1,25

0,96

0,96

• N702 - Hogering ri A6

1,16

1,07

1,15,

1,00

<1,25

1,03

1,03

• N702 - Hogering ri Buitenring

1,12

1,23

1,05

1,13

<1,25

0,99

0,91

• N702 - Buitenring ri A6

1,04

1,08

0,99

1,02

<1,25

0,99

0,93

• N702 - Buitenring ri Binnenring

1,05

1,02

0,97

0,95

<1,25

0,98

0,94

• N703 - Tussenring ri A6

1,17

1,18

1,07

1,07

<1,25

1

1,11

• N703 - Tussenring ri N702

1,11

1,11

1,03

1,06

<1,25

0,91

0,93

• N307 - Hanzeweg ri Roggebotsluis

1,07

1,43

1,03

1,55

<1,25

0,97

0,97

• N307 - Hanzeweg ri Dronten

1,04

1,03

1,03

0,98

<1,25

0,99

0,92

Toelichting: OS = Gemiddelde ochtendspits, AS = Gemiddelde avondspits; ri = richting
Bron: NDW

Ernstige verkeers-slachtoffers

Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen

• Aantal verkeersgewonden
  (in ziekenhuis opgenomen)

57

5

9

5

8

<58

57

• Aantal verkeersdoden
Toelichting: Het relatief lage aantal maakt het lastig een trend waar te nemen
Bron: ViaStat

3

4

5

<5

5

Onderhouds- toestand

De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B

93%

9

4%

10

0%

90%

90%

De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B

98%

9

8%

9

7%

90%

98%

De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B
Toelichting: in 2019 is een nieuwe vijfjaarlijkse inspectie uitgevoerd. Een gedeelte van de oevers die vijf jaar eerder nog aan niveau B voldeden zijn inmiddels niveau C

95%

9

4%

7

9%

79%

84%

Technische beschikbaar-heid

De beschikbaarheidsgraad van gerenoveerde bruggen en sluizen
Toelichting in 2020 wordt de eerste gerenoveerde brug/sluis opgeleverd. Vanaf 2021 kan de technische beschikbaarheid van gerenoveerde bruggen en sluizen gemeten worden.

n.v.t.

n.v

.t.

n.v

.t.

n.v.t.

n.v.t.

De beschikbaarheidsgraad van verkeerslichten

n.v.t.

n.v

.t.

99

,3%

98%

98,5%

De provinciale wegen zijn bij gladheid preventief gestrooid binnen de normtijden van het CROW

Bron: Provincie Flevoland

98%

10

0%

10

0%

98%

100%

* Het realisatiecijfer van 2019 is met terugwerkende kracht aangepast naar 91,3%.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer 2020

Rekening
2020

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland)
Toelichting: In 2017 was het landelijk gemiddelde (LG) 7,6
Bron: CROW-KPVV

7,5

7,6

7,7

LG

7,7

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47