Jaarverslag 2020

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Lelystad
Airport/OMALA

Maximaal rendement uit de aan
Lelystad Airport gerelateerde
gebiedsontwikkeling

0%

25%

25%

50%

30%

Uitgifte Lelystad Airport
Businesspark
Toelichting: In totaal 100
hectare uit te geven terrein

n.v.t.

35%

35%

50%

50%

Flevokust
Haven

Flevokust Haven functioneert
zelfstandig op afstand van
provincie en gemeente door de
oprichting van Havenbedrijf
Flevokust

-

-

20%

70%

50%

Besluitvorming
spooraansluiting/overslagperron

0%

0%

0%

25%

10%

Noordelijk
Flevoland

De Maritieme Servicehaven is
gereed voor ondernemers om
hun bedrijfspanden te
realiseren:

- planologisch mogelijk

90%

90%

25%

75%

75%

- aanbesteding afgerond

0%

0%

- fysiek gerealiseerd

0%

Toelichting: Tijdens het schrijven van de begroting was nog niet bekend dat de Raad van State het eerste inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven zou vernietigen. Daarmee is er vertraging van ruim een jaar opgetreden.

Uitvoering Regiodeal

35%

35%

Realisatie maritieme campus

25%

25%

Scholingsfonds Maritiem
Noordelijk Flevoland
Herstructurering
IJsselmeervisserij

40%

70%

De vorming van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2023 gerealiseerd:

10%

10%

- De nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is gerealiseerd dan wel in de afrondingsfase

- Er is een krachtig, breed cluster van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken bij het MITC

- De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden

Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen

42%

85%

100%

100%

100%

Economisch Programma

Percentage groeiende vestigingen Flevoland
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland

Toelichting: Beleidsdoelstelling ‘Meer groeiende bedrijven’ – Economisch Programma. Betreft aantal vestigingen met groei in werkzame personen in laatste jaar

n.b.

26,1%

25,3%

>25,3%

14,6*

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de Voucherregeling Ondernemerschap
Bron: Provincie Flevoland
Bron: Monitoring Economisch Programma

n.v.t.

58

106

>100

114

* Door de coronacrisis zien we minder groeiende vestigingen in 2020 dan in voorgaande jaren.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2017

2018

2019

Streef-
cijfer
2020

Rekening
2020

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

4,1%

3,3%

3,1%

> 0%

n.n.b.*

Werk-gelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Bron: CBS

71,7

72,4%

72,3%

> 72,3%

72,6%

* In april 2021 stelt het CBS (voorlopige cijfers) over 2020 beschikbaar. Wel heeft het CBS op basis van een nieuwe methode in februari 2021 reeds een raming gepubliceerd van de regionaal-economische groeicijfers in 2020. Deze cijfers gaan echter met een hogere mate van onzekerheid gepaard dan gebruikelijk. Voor provincie Flevoland wordt voor 2020 een krimp geraamd van -2%, waarmee het in vergelijking met andere provincies relatief de kleinste terugval van de economie heeft ervaren (bron: CBS).

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47