Jaarverslag 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
9.811
10.557
9.508
8.370
1.138
Baten
-729
-813
-1.024
-1.062
38
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47