Jaarverslag 2020

Aantrekkelijk FLevoland & Krachtige Samenleving

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
8.856
8.988
11.315
10.004
1.311
Baten
-8
-10
-10
-39
-2
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47