Jaarverslag 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & water

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

(bedragen x € 1.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2019
Begroting 2020 primitief
Begroting 2020
Rekening 2020
Afwijking 2020
Lasten
8.930
14.052
15.352
14.529
823
Baten
-653
-492
-777
-786
9
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2021 18:08:47 met de export van 05/20/2021 11:10:47